บริการวิเคราะห์/ทดสอบ (Analysis/Testing)

Our Service

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่พบงานบริการที่ท่านต้องการ คลิกที่นี่
การทดสอบคุณค่าทางโภชนาการ
การทดสอบกลุ่มน้ำตาลและวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล
การทดสอบกลุ่มกรดอะมิโน
การทดสอบกลุ่มวิตามิน
การทดสอบกลุ่มกรดไขมันและ คลอเรสเตอรอล
การทดสอบกลุ่มใยอาหาร
การทดสอบสารตกค้าง ยาฆ่าแมลง
การทดสอบทางจุลชีววิทยา จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
การทดสอบสารพิษจากจุลินทรีย์
การทดสอบจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Lactic acid bacteria)
การทดสอบกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์สารเร่งเนื้อแดง
การทดสอบกลุ่มเมลามีน