บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการ

Our Service

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่พบงานบริการที่ท่านต้องการ คลิกที่นี่
มาตรฐานสากล
มาตรฐาน อย.
มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์เกษตร GAP และ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งทางราง
มาตรฐานท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
มาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยว
ตรวจสอบความใช้ได้/ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก