บริการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing)

Our Service

สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่พบงานบริการที่ท่านต้องการ คลิกที่นี่
MTC-PTCA-TM01 สอบเทียบเครื่องมือ Digital Thermometer with PRT Sensor
MTC-PTCA-TM02 สอบเทียบเครื่องมือ Liquid bath
MTC-PTCA-TM03 สอบเทียบเครื่องมือ Autoclave
MTC-PTCA-TM04 สอบเทียบเครื่องมือ Digital Thermometer with RTD Sensor
MTC-PTCA-TM05 สอบเทียบเครื่องมือ Platinum resistance thermometer
MTC-PTCA-TM06 สอบเทียบเครื่องมือ Temperature controlled enclosures
รหัสโครงการ MTC-PTCA-EM01 โปรแกรมทดสอบความชำนาญการสอบเทียบเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (Calibration of Clamp ...
รหัสโครงการ MTC-PTCA-EG01 โปรแกรมทดสอบความชำนาญการสอบเทียบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง (Calibration of High Vo...
MTC-PTCA-FM01
MTC-PTCA-PM01
MTC-PTCA-PM02
MTC-PTCA-PM03